İdris ÜNAL
Daire Başkanı
RESMİ KURUMLAR
TELEFON REHBER
UYAP YARDIM MASASI 0312 293 21 00  
  0505 204 14 41  

ŞİFRE VE DOMAİN TALEPLERİ
 

0312 293 2100-2 
DAHİLİ 3348-3349

 

ŞİFRE TALEP FAKS

0312 293 22 24  

DONANIM ARIZA TAKİP FAKS

0312 293 22 25  
 
SANTRAL 0312 293 20 00  
  0505 467 07 51  
  0505 467 07 52  
 
BAŞKANLIK MAKAMI 0312 293 20 04-20 05  
BAŞKANLIK FAKS 0312 293 22 22  
İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAKS 0312 293 22 23  
E-POSTA bidb@adalet.gov.tr  
     

 

   
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ    

Donanım Bakım ve Destek Şube Müdürlüğü

0312 293 22 75 donanim.genel@adalet.gov.tr
 

Muayene Kabulleri

donanim.muayenekabul@adalet.gov.tr
  Donanım Arızaları arizatakip.uyap.gov.tr

Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü

0312 293 25 12 network@adalet.gov.tr

Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü

0312 293 20 69 sistem@adalet.gov.tr

Enerji Şefliği

0312 293 20 66

enerji@adalet.gov.tr

Yazılım Şube Müdürlüğü

0312 293 21 00 bidb.yazilim@adalet.gov.tr

Ortak Uygulamalar Şube Müdürlüğü

0312 293 21 93 bidb.ortakuygulamalar@adalet.gov.tr

Ceza Uygulamaları Şube Müdürlüğü

0312 293 21 00'dan 1 - 1  
  Ceza Mah. Alt Sistemi 

bid.ceza@adalet.gov.tr

  CBS Alt Sistemi      bidb.cbs@adalet.gov.tr
  CTE Alt Sistemi   bidb.cte@adalet.gov.tr

Hukuk Uygulamaları Şube Müdürlüğü

0312 293 21 00'dan 1 - 2  
  Hukuk Şefliği              bidb.hukukmahkemeleri@adalet.gov.tr
  İdari Yargı Şefliği        bidb.idariyargi@adalet.gov.tr
  İcra Şefliği                 bidbicradaireleri@adalet.gov.tr

Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü

0312 293 25 21 bidb.guvenlik@adalet.gov.tr

İstatistik Şube Müdürlüğü

0312 293 21 59

bidb.istatistik@adalet.gov.tr

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

0312 293 20 32 insankaynaklari@adalet.gov.tr
  Uzaktan Eğitim uzaktan.egitim@adalet.gov.tr

İnternet Portal ve Halkla İlişkiler Şube Müd.

0312 293 21 67- 66- 77
0312 293 25 68
bidb.internet@adalet.gov.tr

İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü

0312 293 21 29

bidb.idari@adalet.gov.tr

Proje ve Mali Yönetim Şube Müdürlüğü

0312 293 20 41 bidb.proje@adalet.gov.tr

Adli Destek Şube Müdürlüğü

0312 293 21 27

bidb.adlidestek@adalet.gov.tr

Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğü

0312 293 21 00'dan 5 bidb.kds@adalet.gov.tr
Yüksek Mahkeme Yaz. Dış İlişkiler  Şube Müd. 0312 293 25 69 yuksekyargi@adalet.gov.tr

Bilgi Bankası ve Hukuki Görüşler Şube Müd.

0312 293 25 54 bidb.mevzuat@adalet.gov.tr
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←