YÜKSEK MAHKEME YAZILIMLARI VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Yüksek Mahkeme Yazılımları ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün Yapısı

İstatistik Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yüksek Mahkeme Yazılımları Şefliği

 2. Dış İlişkiler Şefliği

 3. Bilgi Bankası ve Mevzuat Şefliği

B. Yüksek Mahkeme Yazılımları ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

 1. Yüksek Mahkeme Yazılımları Şefliği

 2. Dış İlişkiler Şefliği

 3. Bilgi Bankası ve Mevzuat Şefliği
 • Resmi Gazete’nin günlük takibini yaparak UYAP Mevzuat Programına aktarılacak mevzuat verilerini tespit etmek,

 • Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat verilerinin UYAP Mevzuat programına aktarılacak hale getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

 • Düzenlemesi yapılan mevzuat verilerini UYAP mevzuat programına hatasız ve doğru bir şekilde aktarılmasını yapmak,

 • Mevcut programda bulunmayan kanun, yönetmelik ve mülga mevzuat ile diğer önemli mevzuatların sağlıklı bir şekilde ilgili kurumlardan temin edilen verilerin programa aktarılmasını sağlamak,

 • Güncellenen mevzuat verilerinin belirli periyotlarda doğruluğunun kontrolünü yapmak ve hatalı verilerin düzeltilmesini sağlamak,

 • UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı ile Bilgi Bankası mevzuat veri giriş ekranlarında oluşan hatalar ve kullanıcı talepleri hakkında Tetkik Hakiminin görüşü alınarak HTS ye madde açmak,

 • Kullanıcılardan gelen telefon ve e-postalara Tetkik Hakiminin görüşü alınarak cevap vermek,

 • Mevzuat taslakları hakkında Başkanlığın görüş yazıları ile diğer yazıları DYS ortamına aktarmak ve takibini yapmak,

 • Haftalık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili şubeye gönderilmesini takip etmek,

 • Şubeden sorumlu Tetkik Hakimi ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 • Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kişisel verilerinin temizlenerek, kavram ve mevzuat irtibatlarının oluşturulması ve özetlenmesi suretiyle veri tabanına işlenmesi süreçlerini takip etmek,

 • Yüksek Mahkemeler ve Adalet Akademisi tarafından yayımlanan dergilerdeki makalelerin, ilgili kurumlar ile işbirliği yapılmak suretiyle, yazar ve dergi bilgisiyle birlikte, veri tabanına işlenmesini sağlamak,

 • Üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan hukuk ve bilişim alanındaki dergilerdeki makale ve yazıların, bu kurumlarla işbirliği halinde veri tabanına aktarılmasını sağlamak,

 • UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı ile Bilgi Bankası içtihat ve akademik yayın veri giriş ekranlarında oluşan hatalar ve kullanıcı talepleri hakkında Tetkik Hakiminin görüşü alınarak HTS ye madde açmak,

 • Kullanıcılardan gelen telefon ve e-postalara Tetkik Hakiminin görüşü alınarak cevap vermek,

 • Haftalık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili şubeye gönderilmesini takip etmek,