YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Yazılım Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu 1200 civarındaki adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, ayrıca UYAP’ın hizmet verdiği vatandaş, avukat, kurum yazılımlarının ve entegrasyon kurulan tüm kurumlarla veri alışverişini sağlayan yazılım alt yapısını kurmak, yeni ortaya çıkacak talepleri karşılamak ve uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili kullanıcılara destek verilmek için bu işlemleri takip edecek müstakil bir şube müdürlüğüne ihtiyaç duyulmaktadır.

B. Yazılım Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Bakanlık Merkez birimlerinde kullanılan yazılımların güncellenmesi ve idamesi,

 2. Taşra birimlerinde kullanılan yazılımların güncellenmesi ve idamesinin sağlanması,

 3. UYAP üzerinden hizmet sağlanan vatandaş, avukat, kurum ve barolara ilişkin yazılımların güncellenmesi ve idamesinin sağlanması,

 4. UYAP bünyesinde yer alan birimlerin ihtiyaç duydukları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin yazışma yapılmaksızın alınabilmesini sağlamak için ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak ve gerekli yazılımları hazırlamak, idamesini sağlamak,

 5. UYAP kullanıcıları için hazırlanacak olan kullanıcı el kitapları ve uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,

 6. Kullanıcıların sorunlarına destek olmak için yardım masası hizmeti vermek,

 7. UYAP uygulamalarının çalıştığı Uygulama Sunucularının sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

 8. UYAP uygulamalarına ait verilerin tutulduğu veritabanı sisteminin sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

 9. UYAP uygulamalarına ait belgelerin saklandığı CM sisteminin sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

 10. UYAP bünyesinde sunulan tüm uygulamalara ortak platform oluşturan UYAP Portal’ın sürekliliğini sağlamak, iyileştirmelerini yapmak,

 11. TBMM ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istatistik taleplerine cevap vermek,

 12. UYAP uygulamalarının çalıştığı uygulama sunucuları, veritabanı sunucuları, portal sunucuları ve içerik yönetimi (Content Manager - CM) sunucularının idame, iyileştirilme, yedekleme ve güncelleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 13. Bu sunucuların loglarında görülen hataları takip etmek ve gidermek,

 14. Bu sunucularla ilgili gelişmeleri sürekli takip etmek, sorun oluşmadan gerekli tedbirleri almak,

C. Yazılım Şube Müdürlüğünün Yapısı

Yazılım Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 7 (yedi) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- Ceza Uygulamaları Şefliği

2- Hukuk Uygulamaları Şefliği

3- Ortak Uygulamalar Şefliği

4- Sunucu Uygulamaları Şefliği

5- İdari Kaynaklar Şefliği

6- Dış Uygulamalar Şefliği

7- Adli İstatistik Şefliği

8-Sunucu Uygulamaları Şefliği


D. Yazılım Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

Ceza Uygulamaları Şefliği

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS, Ceza, CTE, DS, Adli Tıp vb. uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.

 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

 3. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

 4. Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,

 5. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

 7. Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak,

 8. Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

 9. Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

 10. Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,


Hukuk Uygulamaları Şefliği

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Hukuk, İdari Yargı, İcra Dairelerinin uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak,

 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

 3. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

 4. Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim seneryolarını hazırlamak,

 5. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

 7. Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak.

 8. Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

 9. Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

 10. Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,


Ortak Uygulamalar Şefliği

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Ortak Ekranlar, DYS, Evrak Sistemi, Teftiş uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak,

 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

 3. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

 4. Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim seneryolarını hazırlamak,

 5. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

 7. Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak,

 8. Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

 9. Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

 10. Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,

 11. İlgili Uygulama Şube Şefliklerinin talepleri doğrultusunda gerekli ekranlarda sadeleştirme yapmak,

 12. Ortak ekranların güncelliğini ve birlikteliğini sağlayacak çalışmalar yapmak,

 13. UYAP kullanıcılarının bildirmiş olduğu sorunları telefonla veya ilgili hata takip sistemleri üzerinden çözmek,

 14. Çok sık karşılaşılan hata ve taleplerin öncelikli olarak yapılması için raporlanarak Yazılım Şubesine iletilmek,

 15. Yardım masasına gelen sorunların çözümü ile ilgili bilgileri periyodik olarak UYAP portalı üzerinde yayınlamak,

 16. Taşradan yardım masasına gelen donanım arızaları ve VPN taleplerinin karşılamak,


Sunucu Uygulamaları Şefliği

  Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu 1200 civarındaki adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, ayrıca UYAP’ın hizmet verdiği vatandaş, avukat, kurum yazılımlarının ve entegrasyon kurulan tüm kurumlarla veri alışverişini sağlayan yazılım, portal, veri ve döküman altyapsını yönetmek ve bu servislerde yaşanan  sorunlarla ilgili çözümler üretmek için bir şefliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

 1. Veri ve veriler üzerinde yapılacak uygulama gereksinimlerini belirlemek, veri tabanı içeriğini oluşturmak, veri tabanı şemalarını tanımlamak.

 2. Bütünlük kısıtlamalarını (constraint) belirleyip tanımlamak.

 3. Veri tabanı kullanıcılarını ve her kullanıcının hangi veriler üzerinde hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu belirlemek, kullanıcı ve kullanım yetkilerini tanımlamak.

 4. Veri Tabanı Yönetim Sisteminin sunduğu seçenekler çerçevesinde, veri tabanının fiziksel yapısı ile ilgili parametreleri ve erişim yollarını belirlemek ve tanımlamak.

 5. Yedekleme, yeniden başlatma ve kurtarma düzenlerini belirlemek.

 6. Veri tabanı sistemini sahiplenmek, işletimini izlemek, veri tabanının sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak.

 7. Gereksinimlerdeki değişiklikleri izlemek ve bu değişikliklere paralel olarak veri tabanı içeriği, şema tanımları, bütünlük kısıtlamaları (constraint),

 8. fiziksel yapı ile ilgili parametreler, erişim yolları, kullanıcılar ve kullanıcı yetkilerinde gerekli değişikleri oluşturmak

 9. Veri tabanı bütünlük kısıtlamalarının (constraint) yeterliliğini izlemek, bütünlük kısıtlamaları ile ilgili gerekli değişiklikleri oluşturmak ve tanımlamak. 

 10. Veri tabanı kullanım istatisliklerini ve veri tabanı başarımını izlemek, varsa sorunları ve yetersizlikleri belirlemek ve gerekli her türlü önlemi almak.

 11. Test sistemi olarak kullanılan veri tabanının işletimini izlemek, veri tabanının sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak.

 12. Veritabanı versiyonuna ait bug analizlerini yapmak. Gerektiğinde bug ‘ın giderilmesi için patch uygulamak.

 13. Veritabanında çözülemeyen problemleri açılacak SR (Hata Takibi )  aracılığıyla talip etmek, sonuçlandırmak.

 14. Felaket Kurtarma Merkezinde bulunan Veritabanı servislerinin bakım ve idamesini yapmak, gerçek ortam veritabanı ile senkron tutulmasını sağlamak.                    

 15. Veri aktarımı ve dönüştürme araçlarının yönetimini yapmak.

 16. Gereksinimlerini belirlemek, gereksinimlere göre uygulama sunucularındaki tasarımları belirlemek, yeni uygulamaları veya var olan uygulamalar üzerindeki değişiklikleri sisteme yansıtmak.

 17. Yedekleme, yeniden başlatma ve kurtarma düzenlerini belirlemek.

 18. Uygulama sunucularını yönetimini sahiplenmek, işletimini izlemek, sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak.

 19. Gereksinimlerdeki değişiklikleri izlemek ve bu değişikliklere uygun olarak sistemi düzenlemek.

 20. Uygulama sunucularının gerekli istatisliklerini ve başarımını izlemek, varsa sorunları ve yetersizlikleri belirlemek ve gerekli her türlü önlemi almak.

 21. Uygulama sunucuları sisteminin tüm birleşenlerini kontol etmek, gerektiğinde bu birleşenler üzerinde düzenlemeler yapmak.

 22. Uygulamaların fiziksel yapısı ile ilgili parametreleri ve erişim yollarını belirlemek ve tanımlamak.

 23. Üretim ortamı ile Acil Durum Merkezinde bulunan uygulama sunucuları sisteminin senkronluğunu sağlamak, gerektiğinde oradan hizmet vermesini sağlamak. Acil Durum Merkezinin bakım ve idamesini yapmak.

 24. Gerektiğinde uygulama sunucularının kurulumlarını ve tasarımını yapmak.

 25. Uygulama sunucularının kendi güvenliğini sağlamak.

 26. Uygulama sunucuları test ortamlarının işletimini izlemek, idamesini sağlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak.

 27. Uygulama sunucularının arkasında çalışan sistemler ile uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak.

 28. Gerektiğinde uygulamalara özgü hafıza kullanımları ve sürec yığınlarını takip etmek, gerektiğinde yazılım ekibini bilgilendirmek.
   
 29. Yazılım ekibi tarafından hazırlanan, test ekibi tarafından tam testleri yapılan, kalite mühendisi tarafından onaylanan, idarece uygun bulunan yama ve yüklemelerin yapılması.

 30. Uygulama gereksinimlerini belirlemek, gereksinimlere göre Itemtypeler, storage grouplar, policy'ler vs. tanımlamak.

 31. İçerik yönetiminin güvenilirliğini sağlamak.

 32. Yedekleme, yeniden başlatma ve kurtarma düzenlerini belirlemek.

 33. İçerik yönetimi sistemini sahiplenmek, işletimini izlemek, içerik yönetiminin sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak.

 34. Gereksinimlerdeki değişiklikleri izlemek ve bu değişikliklere paralel olarak içerik yönetimi düzenlemek.

 35. İçerik yönetimi istatistiklerini ve içerik yönetimi başarımını izlemek, varsa sorunları ve yetersizlikleri belirlemek ve gerekli her türlü önlemi almak.

 36. İçerik yönetimi ile TSM sunucuları arasındaki haberleşmesini sağlamak, konfigurasyonunu bilmek gerektiğinde düzenlemek.

 37. System Administration Client programına hakim olmak, uyap sistemine özgü tanımlanmış şeyleri bilmek ve gerektiğinde değişiklik yapmak.

 38. İçerik yönetimi tüm birleşenlerini bilmek, gerektiğinde bu birleşenler üzerinde düzenlemeler yapmak.

 39. İçerik yönetimi veritabanının sunduğu seçenekler çerçevesinde, veri tabanının fiziksel yapısı ile ilgili parametreleri ve erişim yollarını belirlemek ve tanımlamak.

 40. İçerik yönetimi uygulamalarının sunduğu seçenekler çerçevesinde, uygulamaların fiziksel yapısı ile ilgili parametreleri ve erişim yollarını belirlemek ve tanımlamak.

 41. Şaşmaz ortamı ile Acil Durum Merkezinde bulunan içerik yönetimlerinin senkronluğunu sağlamak, gerektiğinde oradan hizmet vermesini sağlamak. Acil Durum Merkezinin bakım ve idamesini yapmak.

 42. Gerektiğinde içerik yönetimi sisteminin kurulumlarını ve tasarımını yapabilmek.

 43. İçerik yönetimi test ortamlarının işletimini izlemek, idamesini sağlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak.

 44. Uygulama Sunucu, TSM ve GPFS ekipleri ile uyumlu bir şekilde çalışmak.

İdari Kaynaklar Şefliği

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Uyap I ve Uyap II İdari Kaynaklar uygulamalarındaki yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak,

 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

 3. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak,

 4. Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,

 5. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak,

 7. Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak,
 8. Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak,

 9. Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

 10. Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek,


Dış Uygulamalar Şefliği

 1. İnternet üzerinden vatandaşa, avukatlara, kurumlara, barolara ve diğer ilgililere verilen hizmetlere ilişkin yazılımları yapmak, idamesini sağlamak,

 2. Kurumlarla yapılan bilgi alışverişinin sağlanması için gerekli entegrasyon çalışmalarını yapmak, İlgili Uygulama Şube Şefliklerine entegrasyon sonucu alınan verilerin ekranlara yansıtılması konusunda destek olmak,

 3. UYAP kapsamında sunulan mobil hizmetleri idame ettirmek ve yeni talepleri karşılamak,


Adli İstatistik Şefliği

 1. Kurum içinden ve kurum dışından gelen soru önergesi, istatistik ve rapor taleplerini cevaplamak,

 2. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve TUİK tarafından periyodik olarak alınan formların elektronik ortamda alınmasını sağlamak,

 3. Yoğun gelen istatistik taleplerinin UYAP sistemine yük getirmeden alınabilmesi için gerekli ekran ve alt yapıları oluşturmak,

 4. İstatistik amacıyla kullanılan UYAP verilerinin standart bir arayüz üzerinden ilgililere sunulmasını sağlamak,