SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) işletimde olduğu adli ve idari yargı birimleri ile bakanlık merkez ve taşra birimlerinin ve bu birimlerde çalışan 40.000 civarındaki kullanıcının gün içerisinde aktif olarak kullandığı UYAP uygulamaları aktif olarak Şaşmaz Sistem Merkezinden yönetilmektedir. Benzer şekilde Acil Durum Merkezi olarak tasarlanan Gölbaşı sistem merkezinin de idame edilmesi gerekmektedir. Her iki sistem merkezi içinde gerek duyulan, network alt yapısı, sunucu parkının yönetilmesi, alt yapı ve kablolama işlemlerinin tamamlanması, başta UYAP uygulamaları olmak üzere, internet, mail, proxy, portal vb diğer bütün hizmetlerin verilebilmesi için gerekli sunucu/donanım altyapısının ve gerekli işletim sistem–disk sistemi yapılarının yönetilmesi için müstakil Sistem Yönetimi Şube müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur.

B. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri

Sistem merkezinin idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

Sistem merkezindeki sunucuların OS (işletim sistemi) seviyesine kadar yönetimini sağlamak,

UYAP uygulamalarının sağlıklı çalışması için gerekli sunucu/disk/işletim sistemlerini sağlamak,

Sistem merkezinde ihtiyaç duyulan disk sistemlerini ve bu sistemlerin network altyapısını hazırlamak ve yönetmek,

Sistem merkezindeki bütün sunucuların network bağlantılarını sağlamak ve yönetmek,

Sistem Merkezini iç ve dış saldırılara karşı korumak için gerek duyulan güvenlik politikaları geliştirmek ve uygulamak,

Sistem merkezinin ihtiyaç duyduğu elektrik altyapısını (kgk, jeneratör, trafo vb.) kurmak ve yönetmek,

Sistem yönetiminde görevli personel için gerekli yönetim altyapısını kurmak ve yönetmek,

Sisteme entegre edilen tüm uygulama ve yeni işletim sistemleri için gerekli altyapıyı sağlamak,

Adalet Etki Alanının yönetimini sağlamak,

UYAP uygulamalarının çalıştığı uygulama sunucularının, veritabanının, portal sunucularının ve CM (Content Manager) sunucularının idamesini, iyileştirilmesini, yedeklenmesini ve güncellemelerinin yapılmasını sağlamak,

Sistem Merkezindeki bütün sunucuların belli periyotlarla yedekleme işlemlerini yapmak,

Sistem güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

Enerji bakımından Sistem merkezinin idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

UYAP uygulamalarının sağlıklı çalışması için kesintisiz Enerji sağlamak,

Sistem merkezine kesintisiz Enerji sağlanması için gerekli olan Kesintisiz güç kaynakları, Jeneratör, Trafo, Enerji panoları vb. cihazların sürekli bakım-onarımını sağlamak,

Sistem merkezindeki bütün sunucularının çalışabilmesi için gerekli ısıtma-soğutma-iklimlendirme ortamı sağlamak ve yönetmek,

İklimlendirme-soğutma  görevi  yapan  hassas  klima,  Kesintisiz  güç  kaynaklarının  soğutulmasında  kullanılan soğutma grupları vb cihazların bakım-onarımını sağlayarak kesintisiz hizmet vermek,

Enerji yönetiminde görevli personel için gerekli yönetim altyapısını kurmak ve yönetmek,

Sisteme entegre edilen tüm yeni cihazların (yeni server,vb) güç analizlerini yapmak ve uygun şekilde yer dizayn ederek Enerji alt yapısını buna uygun modifiye etmek,

Tüm ülke çapındaki Adli birimler, Ceza Tevkif evleri vb Adalet Bakanlığına bağlı çalışan birimlerde bulun an KGK’lar için bakım hizmet sözleşmesi yapmak, KGK’ya ihtiyaç duyan birimler için ihale yaparak temin etmek,

Sistem merkezi ve yedeklilik merkezinde Enerji Alt yapısında, bina içi iklimlendirme-soğutma  ve her türlü faktörü göz önüne alarak Enerji Verimliliği ve tasarrufu yapması amaçlamak, piyasadan ucuz Elektrik Enerjisi alma girişimlerinde bulunmak, yeni kurulacak Sistem merkezi/merkezlerinin Enerji alt yapısını Verimlilik ve tasarruf kriterlerine göre dizayn ederek hayata geçirmek,

Sistem güvenliğinin sağlanmasında Sistem Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

C. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün Yapısı

Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- UNIX/LINUX İşletim Sistemleri Şefliği

2- Sistem Ağları Şefliği

3- Sistem Güvenliği ve İşletim Sistemleri Şefliği

4-Enerji Şefliği

D. Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

UNIX/LINUX İşletim Sistemleri Şefliği

Sistem Merkezi sunucularını donanımsal olarak kurmak, yönetmek, bakım ve idamesini yapmak,

Unix/Linux işletim sistemlerini kurmak ve yönetmek,

Sistem merkezindeki sunucuların ihtiyaç duyduğu disk sistemlerini sağlamak ve yönetmek,


Sistem Ağları Şefliği

Sistem merkezindeki sunucuların ağ bağlantılarını yönetmek,

Sunuculara temel güvenlik politikası üzerinden erişimlerin güvenli hale getirilmesini sağlamak,

Kablolama altyapısını sağlamak,

Mevcut, yeni kurulan veya yeniden yapılandırılan sunucu parklarının yönetilebilir ve erişilebilir hale getirilmesini sağlamak,

Elektrik altyapısını sağlamak ve yönetmek,

VPN (Virtual Private Network) altyapısını kurmak ve yönetmek,

Taşradan, dış kurumlardan ya da internet üzerinden sistem merkezine kadar gelen kullanıcıların yönlendirilmesini ve gerekli hizmetleri almalarını sağlamak,


Sistem Güvenliği ve İşletim Sistemleri Şefliği

Sistem Merkezini iç ve dış saldırılara karşı korumak için gerek duyulan güvenlik politikaları geliştirmek ve uygulamak,

Mail, Proxy, internet vb unsurlardan kaynaklanan güvenlik eksikliklerini tespit etmek ve kapatmak,

Sunucularda ve kullanıcı bilgisayarlarında kurulu anti virüs yazılımları sağlamak ve yönetmek,

Kullanıcıların internete güvenli bir şekilde erişimlerini sağlamak ve yönetmek,

Sistem güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,

Son kullanıcı bilgisayarlarının işletim sistemi seviyesinde sağlıklı çalışabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

Başkanlıkça belirlenen güvenlik politikalarının son kullanıcı bilgisayarlarına uygulanmasını sağlamak,

Adalet Etki Alanının yönetimini sağlamak,

Active Directory yönetimini sağlamak,

Faks sunucu sistemini yönetmek,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ve teknik ofis elemanlarının kullandığı dosya sunucusunu yönetmek.


Enerji Şefliği

Sistem Merkezi ve Yedeklilik merkezi (ADM) ile ilgili tüm Enerji alt yapısını kurmak, yönetmek, kesintisiz Enerji
sağlayacak şekilde bakım ve idamesini sürdürmek,

Bu merkezlerin Enerji Verimliliği ve tasarrufu anlamında Enerji alt yapısında her türlü iyi yönde değişiklik, modifikasyon, dizaynını yaparak mevcut sistemin daha verimli ve tasarruflu çalışabilir hale getirilmesini sağlamak,

Sistem merkezinde meydana gelebilecek her türlü ilave sunucu eklenmesi, veri ünitesi vb cihazların veri merkezi içerisindeki yer belirlemesi, güç hesabı, ısı hesabı vb planlama gerektiren işlerini yaparak kablolama, ek soğutucu temini vb hem Enerji hem iklimlendirme-soğutma bakımından uygun çalışma kriterlerini belirlemek, plan-projelerini yaparak devreye almak,

Tüm ülke çapındaki Adli birimler, Ceza Tevkif evleri vb Adalet Bakanlığına bağlı çalışan birimlerde bulunan KGK’lar için bakım hizmet sözleşmesi yapmak, arıza çağrı kayıtlarını gerek yazılımsal kayıtlarla, gerek SNMP destekli IP numarasından online takip ederek bu cihazların arızalarına acil çözümler üretmek, bu birimlerde bulunan personelin Elektriksel problemleri çözmede yetersiz kalmaları durumunda teknik olarak yardımcı olmak,

KGK’ya ihtiyaç duyan birimler için talep toplayarak ihale yapmak suretiyle istenilen güçte cihazları temin etmek, talep toplama işleminde gerekirse ilgili birimdeki görevli personele Elektrik konularda yardımcı olarak ihtiyaç duydukları güç miktarını hesaplamak, plan-proje-montaj işlemlerini cihaz devreye alınana kadar takibi yapmak,

Sistem merkezi ve yedeklilik merkezinde bulunan veri merkezlerinin ve Kesintisiz güç kaynaklarının işlevselliğini sağlaması  amacıyla  ısınma-soğutma-iklimlendirme  konularında  istenilen  her  türlü  şartlandırmanın  yapılması, plan-proje hazırlanması, bunların uygulamaya geçirilmesi, veri merkezi ve KGK’ların ısınma-soğutma- iklimlendirme konularında kesintiye uğratılmaması için kullanılan soğutma cihazlarının, nemlendirme (hava iklimlendirilmesi) vb konularında her türlü bakım-arıza giderilmesi için ilgili firmalarla bakım sözleşmesi yapılması,

Sistem merkezi binası (Şaşmaz) ve ADM binasının ısıtma-soğutma-havalandırma konularında destek sağlamak, bu görevleri yerine getiren cihazların bakım hizmetlerini yaptırtmak, çalışan personelden gelecek (havalandırma vs) konularında plan-proje ortaya koyarak uygulamaya geçirmek,