ORTAK UYGULAMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a.    UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan Personel ve İdari kaynaklar işlemleri, Personel görevlendirme ve birim tanımlama, Ortak Ekranlar, DYS, Evrak Sistemi, Teftiş uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.

b.    Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak.

c.    Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri yapmak.

d.    Uygulamalarda yapılan değişikliklere ilişkin uzaktan eğitim seneryolarını hazırlamak.

e.    Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak,

f.     Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak.

g.    Adli İstatistik şefliğinin talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak.

h.    Dış uygulamalar Şefliğinin entegrasyon kapsamında ihtiyaç duydukları servisleri sağlamak.

i.      Uygulama Geliştirme Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin kullandığı teknolojik alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

j.      Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje gereksinimlerini belirlemek.

k.    İlgili Uygulama Şube Şefliklerinin talepleri doğrultusunda gerekli ekranlarda sadeleştirme yapmak,

l.      Ortak ekranların güncelliğini ve birlikteliğini sağlayacak çalışmalar yapmak.

m.   UYAP kullanıcılarının bildirmiş olduğu sorunların çözümü için telefonla veya ilgili hata takip sistemleri üzerinden çözülmesi,

n.    Çok sık karşılaşılan hata ve taleplerin öncelikli olarak yapılması için raporlanarak Yazılım Şubesine iletilmesi.

o.    Yardım masasına gelen sorunların çözümü ile ilgili bilgileri periyodik olarak UYAP portalı üzerinde yayınlamak.

p.    Taşradan yardım masasına gelen donanım arızaları ve VPN taleplerinin karşılanması