ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A-Ölçme, Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) daha etkin yönetebilmesi, UYAP Bilişim Sisteminde meydana gelen sorunların ve sistemin performansının düzenli bir şekilde takip edilebilmesi ile BİDB birimlerinin performansını ölçme, izleme ve değerlendirme gibi işlerin müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur.

B-Ölçme, Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürlüğünün Görevleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı birimlerinin performansını ölçme ve izleme ile Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü, Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü, Sistem Şube Müdürlüğü ve KatmaDeğerli Servisler Şube Müdürlüğünün sayılan monitörlerini belirtilenperiyotlarla izleyerek;

  1. Arıza, sistem kesintisi gibi acil müdahale gereken durumlar, tespit edilen sorunlar ile önlem alınmasını gerektiren diğer durumlarda ilgili şube/şubelere mail, telefon, Uyap Takip Sistemi (UTS) vb. iletişim kanalları ile bildirimde bulunmak.

  2. Şube/şubelere bildirilen olaylarla ilgili sorunun çözülüp çözülmediği, ne kadar sürede çözüldüğü ve sorunun kaynağıyla çözüm süreçleri ile önlem alınması istenen diğer durumlara ilişkin olarak geri dönüşüm istemek ve safahatını takip etmek.

  3. Monitörlerin izlenmesi ve takibi, yapılan bildirimler ve geri bildirimlerneticesinde görev alanıyla ilgili olarak yaptığı analiz ve değerlendirme sonuçlarını haftalık ve aylık raporlar halinde ilgili şube/şubeler ile bağlı bulunulan Başkan yardımcısına sunmak.

  4. Teknik Ofis, Yayep ve Yardım Masası mail gruplarını takip etmek ve arıza, sistem kesintisi gibi müdahale veya önlem alınması gerekilen durumlarda ilgili şube/şubelere mail, telefon, Uyap Takip Sistemi (UTS) vb. iletişim kanalları ile bildirimde bulunmak

  5. UYAP yazılımının tamamı veya modül bazlı kesimleri ile UYAP kullanan sunucu veya istemcilerin tamamı/bir kısmını etkileyen/etkileyecek şekilde yapılan/yapılacak değişiklik ve çalışmaların (deploy-patch yapılması, iç/genel network konfigürasyon değişikliği, hat artırımı, virüs güncellemeleri, Grouppolicy değişiklikleri, Yapısal CM değişiklikleri, Yapısal VT değişiklikleri gibi genel etki oluşturan işlemlerin) çalışma yapan ilgili Şube/Şubelerce  çalışma öncesinde Ölçme, Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak ve bu çalışmalar neticesinde olası veya oluşan sorunlar ile önlem alınmasını gerektiren diğer durumlarda ilgili şube/şubelere mail, telefon, Uyap Takip Sistemi (UTS) vb. iletişim kanalları ile bildirimde bulunmak.

  6. Geriye dönük problem ve sorun analizi yapılarak olası sorunlara ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmak.

  7. Hali hazırda izlenen fonksiyonlar yanında izlenebilecek fonksiyonları tespit etmek.

  8. Ölçme, Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürlüğü tarafından monitörler belirtilen periyotlar halinde takip edilir.