İNTERNET PORTAL VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İnternet Portal ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Başkanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek, Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan adli idari yargı birimlerinin internet site hizmetlerine gerekli tasarım desteğini sağlamak, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) ‘nin Ulusal ve Uluslar arası tanıtımı kapsamında gereken materyalleri (afis broşür kitapçık inter aktif cd, stan ve roll-up) tasarlamak ve temin etmek, 7 gün 24 saat vatandaşlara çevrimiçi olarak sunulan bakanlık hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşması için gerekli tüm çalışmaları  yapmak ve bu anlamda avukatlar ile vatandaşlar nezdinde gerekli iletişimi sağlamak konularının müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

B. İnternet Portal ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Görevleri

  1. UYAP kapsamında tanıtım filmleri, afiş, broşür, kitapçık, interaktif cd, anahtarlık ve promosyon ürünleri hazırlanarak basımı ve tüm yargı birimlerine ve ilgili kuruluşlara gönderilmesi, Televizyon ve radyo kanalları, gazete ve internet gibi medya organlarında yayınlanması,
  2. Bilişim ve yargı alanında düzenlenen seminer ve konferanslarında UYAP Tanıtım sergileri açılarak duyurulmasının sağlanması,

  3. Adalet Bakanlığı Türkçe ve İngilizce internet, intranet ve portal sitelerinin tasarım, kodlama, güncelleme ve idamesinin yapılması,

  4. Adli ve idari yargı birimleri ile Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarının idamesi konularında bu birimlerdeki site sorumlularına ihtiyaç duydukları eğitim ve teknik desteğin verilmesi ve koordine edilmesi,

  5. Adli ve İdari Yargı Birimleri ile ceza infaz kurumları internet sitelerinin sunucu ve alan adı hizmetlerinin sağlanması, teknik desteğin verilmesi ve eğitimleri,     

C. İnternet Portal ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Yapısı

İnternet ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 2 (iki) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şefliği

2- İnternet Şefliği

 

D. İnternet Portal ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım Şefliği

Başkanlık bünyesinde yürütülen tüm projelerin tanıtımı kapsamında ulusal ve yerel medyada basılı ve görsel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

UYAP kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak tanıtım filmleri, afiş, broşür ,kitapçık, interaktif cd, anahtarlık ve promosyon ürünleri hazırlanarak basımı ve tüm yargı birimlerine, PTT şubelerine, Emniyet Müdürlüklerine, Barolara dağıtımı, Televizyon ve radyo kanalları, gazete gibi medya organlarında yayınlanması,

Bilişim ve yargı seminer ve konferanslarında UYAP Tanıtım sergileri açılarak sistemin duyurulmasının sağlanması, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması,

İnternet Şefliği

Adalet Bakanlığı Türkçe ve İngilizce internet, intranet ve portal sitelerinin tasarım, kodlama, güncelleme ve idamesinin yapılması,

Adli ve idari yargı birimleri ile Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarının idamesi konularında bu birimlerin ihtiyaç duydukları eğitim ve teknik desteğin verilmesi,

Adalet Bakanlığı internet sitesinden bakanlık adına yapılacak duyurular, bakanlık merkez birimlerinin ilgili duyuruları ile birimlerimizin genelini ilgilendiren duyuruların yayınlanması, süresi dolanların arşivlenmesi,

Adli ve İdari Yargı Birimleri ile ceza infaz kurumları internet sitelerinin sunucu ve alan adı hizmetlerinin sağlanması, teknik desteğin verilmesi ve site sorumlularının eğitimleri,

Adalet Bakanlığı ile bağlı merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarından sorumlu internet sayfa sorumlularının koordinesi ve eğitimi,

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimleri dışındaki kurumlara tasarım ve eğitim desteğinin verilmesi,