İDARİ ve TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) daha etkin yönetebilmesi için sistem merkezi ile idari yapının ortak bir binada toplanması hedeflenmiş, bu hedef sonucu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eylül 2009 tarihi itibariyle müstakil binasında tam teşekküllü olarak faaliyete geçmiştir. Müstakil binaya geçişle birlikte UPS, Trafo, Jeneratör, güvenlik kameraları, sistem odası hassas klimaları, Kartlı ve görüntülü geçiş sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, bina aydınlatma ve enerji sistemleri gibi özel bilgi ve beceri gerektiren sistemlerin bakım, onarım ve denetlenmesi işleri ile; temizlik, çevre düzenlemesi, bina tamir ve bakım ile idamesi gibi işlerin müstakil bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur.

B. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Sistem odası hassas klimaların bakım ve kontrollerini yapmak,

 2. UPS, trafo, jeneratör gibi bakımı özel bilgi ve beceri gerektiren cihazların bakım ve kontrollerini yapmak,

 3. Güvenlik kameraları takip, kontrol ve bakımını yapmak,

 4. Kartlı ve görüntülü geçiş sistemleri kontrol ve bakımını yapmak,

 5. Yangın alarm ve söndürme sistemlerinin kontrol ve bakımını yapmak,

 6. Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım, kontrol ve denetlenmesini yapmak,

 7. Bina aydınlatma ve enerji sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

 8. Personele ait her türlü özlük işlerini (Görev başlama ve ayrılışlar, kimlik kartı talepleri, rapor ve izin bildirimleri, terfi işlemleri ve tebliğleri, sicil raporlarının toplanması ve ilgili birimlere gönderilmesi vb.) yapmak,

 9. Görevlendirmeler nedeniyle makam onaylarının alınmasını sağlamak,

 10. Gelen giden evrak işlemlerini (Evrak kabul, kayıt, postalama, tarama ve sisteme aktarma işlemleri) yapmak,

 11. Ulaşım işlerinin takibini (EGO bilet dağıtımı ve servis hizmetleri) yapmak,

 12. Arşiv oluşturmak,

 13. Başkanlığımız ile ilgili resmi yazışmaların takibini yapmak,

 14. Çevre düzenleme işlerini yapmak,

 15. Müracaat – Güvenlik ile ilgili denetleme ve danışma hizmetlerini yapmak,

 16. Binanın teknik konular dışındaki her türlü idamesine yönelik çalışmaları yapmak,

C. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğünün Yapısı

İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 2 (iki) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- İdari İşler Şefliği

2- Teknik İşler Şefliği

D. İdari ve Teknik İşler Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

 1. İdari İşler Şefliği

 1. Personel işlemleri ile teknik işler dışında kalan bina idamesiyle ilgili tüm işleri yerine getirmek,

 2. Personele ait her türlü özlük işlerini (Görev başlama ve ayrılışlar, kimlik kartı talepleri, rapor ve izin bildirimleri, terfi işlemleri ve tebliğleri, sicil raporlarının toplanması ve ilgili birimlere gönderilmesi) yapmak,

 3. Görevlendirmeler nedeniyle makam onaylarının alınmasını sağlamak,

 4. Gelen giden evrak işlemlerini (Evrak kabul, kayıt, postalama, tarama ve sisteme aktarma işlemleri) yapmak,

 5. Ulaşım işlerinin takibini (EGO bilet dağıtımı ve servis hizmetleri) yapmak,

 6. Arşiv oluşturmak

 7. Başkanlığımız ile ilgili resmi yazışmaların takibini yapmak,

 8. Çevre düzenlemesi işlerini yapmak,

 9. Müracaat – Güvenlik ile ilgili denetleme ve danışma hizmetlerini yapmak,

 10. Binanın teknik konular dışındaki her türlü idamesine yönelik çalışmaları yapmak,

 11. Doğalgaz aboneliği, gaz tüketiminin takibi, gaz alınması ve benzeri işleri takip etmek,

 12. Binanın temizlik işlerinin takibini yapmak,

 13. Personelin toplu kullanımında bulunan lavabo ve tuvaletlerde kullanılan kişisel temizlik malzemelerinin satın alınmasının ve kullanımının takibini yapmak,

 14. Çay ocağı vb. personelin kullandığı sosyal mekanların daha iyi hizmet verebilmesi için işletimi/denetimi işlerini yapmak,

 15. Binanın tamir, bakım ve idamesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde hizmet satın alınmasını sağlamak, 1. Teknik İşler Şefliği

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) Sistem Merkezinin Başkanlık hizmet binasında faaliyete geçmesi nedeniyle, bu sistem merkezinin ihtiyaçları da dikkate alınarak, 2 adet 2mVA gücünde trafo, 3 adet 800 kVA gücünde jeneratör, 2 adet 800 kVA gücünde kesintisiz güç kaynağı (KGK), 2.500.000 btu gücünde hassas klima, güvenlik kameraları, kartlı ve görüntülü geçiş ve turnike sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri (kazan dairesi ve Çiller ünitesi), bina aydınlatması, elektrik-su-doğalgaz sistemleri başta olmak üzere bu ve benzeri özel bilgi ve beceri gerektiren sistemlerin bakım, onarım ve idamesi işlerinin müstakil bir şeflik yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu şefliğin başlıca görevleri şunlardır:

 1. Trafo, jeneratör, KGK ve elektrik panoları gibi bakımı özel bilgi ve beceri gerektiren cihaz ve sistemlerin bakımı ve idamesini sağlamak,

 2. Sistem odası hassas klimalarının bakım, onarım ve kontrollerini yapmak,

 3. Güvenlik kameraları takip, kontrol ve bakımını yapmak,

 4. Kartlı ve görüntülü geçiş sistemleri kontrol ve bakımını yapmak,

 5. Yangın alarm ve söndürme sistemlerinin kontrol ve bakımını yapmak,

 6. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakım, kontrol ve denetlenmesini yapmak,

 7. Bina aydınlatma ve enerji sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

 8. Bina su tesisatının bakım, onarım ve idamesini sağlamak,