HUKUK UYGULAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Hukuk Uygulamaları Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) milyonlarca dava ve soruşturma dosyası işlem görmekte, bu dosyalar kişisel veriler ve hatta ulusal güvenliği ilgilendiren veriler içermektedir. Sistemde işlenen ve saklanan bu verilenin bütünlük (bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi), gizlilik (bilginin yetkisin kişilerin eline geçmesinin engellemesi) ve erişilebilirliğinin korunmasının (bilginin kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması), söz konusu bütünlük, gizlilik ve erişebilirlik ile alakalı uluslararası geçerliliği olan güvenlik politikalarının ve sertifika sistemlerinin takip edilerek mevcut sistem üzerinde uygulanmasını sağlanması ve Sistem üzerindeki güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilmesi iş ve işlemlerinin ancak “sistem”, “uygulama” ve “iletişim” güvenliğinin müstakil bir şube müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

B.Hukuk Uygulamaları Şube Müdürlüğünün Yapısı

İstatistik Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (dört) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. İdari Yargı Uygulamaları Şefliği

 2. Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları Şefliği

 3. İcra Daireleri Uygulamaları Şefliği

C.Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1-İdari Yargı Uygulamaları

 • İlgili birimlerin UYAP ile otomasyonuna ilişkin bütün süreçleri takip etmek,

 • Mevcut yazılımların idamesini sağlamak ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yazılım güncellemesine ilişkin çalışmaları yapmak,

 • Mevcut ekran ve yazılımlarda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,

 • Yazılım sürecini takip etmek ve yazılım sonrası güncellemelerin testini yapmak,

 • İdari Yargı Uygulamaları ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuat dahilinde gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlamak,

 • İdari Yargı Uygulamaları ile ilgili yazışmaları yapmak, e-posta bildirimlerini takip ederek ilgililere gerekli bildirimleri yapmak,

2-Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları Şefliği

 • İlgili birimlerin UYAP ile otomasyonuna ilişkin bütün süreçleri takip etmek,

 • Mevcut yazılımların idamesini sağlamak ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yazılım güncellemesine ilişkin çalışmaları yapmak,

 • Mevcut ekran ve yazılımlarda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,

 • Yazılım sürecini takip etmek ve yazılım sonrası güncellemelerin testini yapmak,

 • Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuat dahilinde gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlamak,

 • Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları ile ilgili yazışmaları yapmak, e-posta bildirimlerini takip ederek ilgililere gerekli bildirimleri yapmak,

3-İcra Daireleri UygulamalarıŞefliği

 • İlgili birimlerin UYAP ile otomasyonuna ilişkin bütün süreçleri takip etmek,

 • Mevcut yazılımların idamesini sağlamak ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yazılım güncellemesine ilişkin çalışmaları yapmak,

 • Mevcut ekran ve yazılımlarda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,

 • Yazılım sürecini takip etmek ve yazılım sonrası güncellemelerin testini yapmak,

 • İcra Daireleri Uygulamaları ile ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuat dahilinde gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlamak,

 • İcra Daireleri Uygulamaları ile ilgili yazışmaları yapmak, e-posta bildirimlerini takip ederek ilgililere gerekli bildirimleri yapmak,