ENTEGRASYONLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Entegrasyon Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP Bilişim Sisteminin diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlanarak gerek iç kullanıcılarımız gerekse dış paydaşlarımız, mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, gerekli bilgi ve belgelere anında erişebilmektedirler.
Yapılan entegrasyonlar kapsamında; yıllık bir milyonun üzerindeki sorgulamalar ile birlikte alınan ve verilen bilgilerin, resmî yazışmaya gerek olmaksızın temin edilmesi, kırtasiye ve posta masraflarındaki tasarrufun yanı sıra doğru bilgiye zamanında erişim katma değerini de beraberinde getirmiştir.
UYAP entegrasyonlarındaki artış nedeniyle, entegrasyon süreçlerinin bir modül olarak yürütülmesi ihtiyacı karşılayamadığından Entegrasyon Şube Müdürlüğünün kurulması hasıl olmuştur. Bu kapsamda 09/05/2017 tarihli Olur ile Entegrasyonlar Şube Müdürlüğü kurulmuştur.


B. Entegrasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri

  1. İç kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu veri ve bilgilerin tespit edilerek bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların bilişim sistemleri ile entegrasyon süreçlerini yürütmek,
  2. İlgili kurum ve kuruluşların UYAP ile entegrasyon taleplerini değerlendirmek ve gerekli süreçleri yürütmek,
  3. Entegrasyon protokollerinin hazırlanması ve imzalanması süreçlerini yürütmek,
  4. Sistemlerin entegrasyonu için gerekli yazılım çalışmasını yapmak,
  5. Adalet Bakanlığınca e-Devlet Kapısından verilen hizmetlerin web servis süreçlerini yürütmek,
  6. Kurumsal web servis hizmetleri ile ilgili süreçleri yürütmek.