DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Donanım Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP kapsamında 40.232 adet masaüstü bilgisayar, 16.133 adet dizüstü bilgisayar, 122 adet ağ lazer yazıcı, 21.273 adet lazer yazıcı, 2.800 adet laptop yazıcı, 6140 adet kesintisiz güç kaynağı, 90 adet merkezi kesintisiz güç kaynağı, 5.600 adet tarayıcı ve 13 adet yazıcı+tarayıcı alınmış dağıtımı yapılmış, 49.800 adet bilgisayar data ve 96.556 adet bilgisayar elektrik (KGK) hattı çekilmiştir.

35 il Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı olarak görev yapmak üzere Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bölge idare Mahkemesi Başkanlıklarında 56 adet Bilgi İşlem Şefliği ve 66 adet Bilgi İşlem Bürosu kurulmuş ve bu birimlerde 679 adet teknik personel fiili olarak görev yapmaktadır.

UYAP kapsamında dağıtımı yapılmış olan yukarda sayıları belirtilen donanımların ve bilgisayar alt yapısının kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak, 35 adet Bilgi İşlem Müdürlüğü, 56 adet Bilgi İşlem Şefliği ve 66 adet Bilgi İşlem Bürosunun koordinasyonun yapmak ve bu birimlerde çalışan teknik personelin bilgi düzeylerini yükseltmek için eğitim vermek, bu personele teknik konularda destek vermek amacı ile Donanım, Bakım ve Destek Şube Müdürlüğüne ihtiyaç duyulmuştur.

B. Donanım Şube Müdürlüğünün Görevleri

 1. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım taleplerini toplamak ve talepler doğrultusunda kaynak planlaması yapmak,

 2. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin ihtiyacı olan donanımların belirlemek,

 3. Donanım dağıtım kriterlerine göre dağıtım planlaması yapmak,

 4. Yeni alınacak donanımlar için teknik şartnameleri hazırlamak, ihale sürecini başlatmak,

 5. Sorunların hata niteliğine göre belirlenmiş bir takip mekanizması oluşturmak, arıza verilerinden hata istatistikleri çıkarmak, mevcut istatistiklerden faydalanarak yeni alınacak donanımların stratejik planlamasını yapmak,

 6. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde Başkanlık tarafından yönetilen UYAP Bilişim Sistemlerinde oluşan teknik hatalarla ilgili yardım başvurularının çözümünü sağlamak, gerektiğinde hizmet tedarikçilerine yönlendirmek ve takip etmek,

 7. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım ve yapısal kablolamaya yönelik talep ve arızaları değerlendirmek,

 8. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar alt yapı sistemlerinin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak,

 9. Başkanlığımıza bağlı olarak kurulan Bilgi işlem Müdürlükleri, Şeflikleri ve Bürolarında görevli personelin koordinasyonun sağlanmak, Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinde görev yapan teknik personelin bilgi ve becerilerini artırılması amacı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak teknik eğitimler düzenlemek,

 10. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin donanımlarının periyodik bakımının yapılması/yaptırılmasını sağlamak, tedarikçi firmalarla bakım işleminin planlamasını yapmak ve bakım prosedürlerini belirlemek,

 11. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerinin yapısal kablolama ihtiyaçlarını belirlemek yapısal kablolama altyapısını yapmak/yaptırmak,

 12. Yeni yapılan adliye sarayı hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarının yapısal kablolamasının UYAP standartlarına uygunluğunu denetlemek,

 13. Garantileri biten donanım ve yan donanımların bakım onarım sözleşmelerini gerçekleştirmek,

 14. Garanti süreleri biten donanımların tamir ve bakımlarını ilgili firmalara veya Başkanlık bünyesinde yapmak/yaptırmak,

 15. Bakanlık merkez ile adli ve idari yargı birimlerine dağıtılan bilgisayar ve yan donanımlarının envanterlerini takip etmek,

 16. Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

C. Donanım Şube Müdürlüğünün Yapısı

Donanım Bakım ve Destek Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şefliklerin isimleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

1- Donanım Şefliği

2- Destek Şefliği

3- Tamir ve Bakım Şefliği

D. Donanım Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

Donanım Şefliği

 1. Birimlerden gelen donanım taleplerinin toparlanması, gelen talepler doğrultusunda satın alınacak olan donanım sayısını tespit etmek,

 2. Satın alınması planlanan donanımlar için piyasa araştırması yapmak, yaklaşık maliyetini oluşturmak ve teknik şartnamesini hazırlamak,

 3. Belirlenecek kriterlere göre birimlere gönderilecek donanım sayılarının tespit etmek,

 4. Birimlere gönderilecek olan donanımların muhasebe işlemleri için Taşınır İşlem Fişlerinin ve Zimmet Fişlerini hazırlamak,

 5. İhale sonrasında dağıtımı yapılan donanımların muayene ve kabul işlemlerini takip etmek, muayene ve kabul tutanaklarını toplamak, toplattırmak ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirmek,

 6. Hurdaya ayrılan, kayıp veya çalınan donanımların demirbaş düşüm işlemlerini gerçekleştirmek,

 7. Dağıtımı yapılmış olan donanımların envanter kayıtlarını tutmak,


Destek Şefliği

 1. Dağıtımı yapılan garanti süreleri devam eden donanımların arızalarını takip etmek,

 2. Arızaların giderilmemesi durumunda tedarikçi firmalara sorunu ileterek, çözümünü sağlamak,

 3. Dağıtımı yapılan ve garanti süreleri devam eden donanımların periyodik bakımlarının planlamak, ilgili firmalara yaptırmak ve takip etmek,

 4. Arızalı donanımların arızaları ile ilgili daha önce iletilen aynı tip arızaların benzerliklerinin belirlemek, tedarikçi firmalar ile birlikte çözüm için araştırılmasını sağlamak,

 5. Bakanlık merkez birimleri ile adli ve idari yargı birimlerinden gelen donanım ve teknik altyapıya yönelik istekler doğrultusunda proje çalışması yapmak,

 6. Başkanlığa bağlı adli ve idari yargı birimlerindeki Bilgi işlem müdürlüğü, şefliği ve bürolarında görevli personele teknik destek vermek,

 7. Şube ile ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak,


Tamir ve Bakım Şefliği

 1. Garanti süreleri sona ermiş olan donanımların tamir ve bakımlarını yapmak,

 2. Tamir ve bakımı yapılacak donanımların yedek parçalarının satın almak, Tamir ve bakım için gelen ve giden donanımların sevkiyatını yapmak,

 3. Tamir atölyesinde tamiri yapılamayan donanımların tamirini yaptırmak,

 4. Yetkili servislere gönderilen arızalı donanımların takibini yapmak,

 5. Adli ve idari yargı birimlerinden gelen yedek parça taleplerini karşılamak,

 6. Yedek parça stok takibini yapmak,