CEZA UYGULAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. Ceza Uygulamaları Şube Müdürlüğü Kuruluş Gerekçesi

UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS, Ceza, CTE, DS, Adli Tıp uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak, birimlerin bilgi iletişim teknolojileri ile çalışmalarını sağlayan hukukçu ve teknik kişilerin ortaklaşa çalışmaları ile otomasyonunu sağlaması için kurulmuştur.

B. Ceza Uygulamaları Şubenin Yapısı

1- Ceza Mahkemeleri Yazılımları Modülü

2- Cumhuriyet Başsavcılığı Yazılımı Modülü

3- Ceza ve Tevkifevleri Yazılımı Modülü

4-  Denetimli serbestlik yazımı Modülü

5- Adli Tıp Yazılımı Modülü

C-  Şefliklerin Görevleri


1- Ceza Mahkemeleri Şefliğinin Görevleri:       

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS, Ceza, CTE, DS, Adli Tıp  uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.

 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak,

 3. Mevcut yazılımın en iyi şekilde idamesini sağlamak

 4. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak

 5. Sistemde bulunmayan kanun maddelerinin Hakim onayından sonra sisteme girişini    yapmak.     

 6. Mevcut yazılımda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak

 7. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata,

 8. Bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri  yapmak

 9. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak

 10. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak.

 11. İstatistik talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için  gerekli çalışmaları yapmak

 12. Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için  proje   gereksinimlerini belirlemek.

 13. Admin işlemlerini takip etmek, hatalı durumları incelemek.

 14. Ceza yazılımları ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde cevap vermek

 15. Yazılımı tamamlanan uygulamaların testini yapmak

 16. Ceza Yazılımlarını ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek,

 17. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak

 18. Ceza yazılımları ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek,

 2-Denetimli Serbestlik İnfaz Şefliği

 1. Bakanlık Merkez birimlerinde kullanılan yazılımların güncellenmesi ve idamesini sağlamak

 2. Taşra birimlerinde kullanılan yazılımların  güncellenmesi ve idamesini sağlamak.

 3. UYAP bünyesinde yer alan birimlerin ihtiyaç duydukları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin yazışma yapılmaksızın alınabilmesini sağlamak için ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak ve gerekli yazılımları hazırlamak, idamesini sağlamak,

 4. UYAP kullanıcıları için uzaktan eğitim senaryolarını hazırlamak,

 5. Kullanıcıların sorunlarına destek olmak için yardım masası hizmeti vermek,

 6. Taşradan bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak,

 7. Taşradan gelen düzeltme taleplerini yardım masası olarak yerine getirmek, veritabanı ile ilgili olan işlemleri yapmak,

 8. İstatistik talepleri doğrultusunda istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak, akabinde istatistik şubeye bildirmek,

3-Adli Tıp Şefliğinin Görevleri

 1.  UYAP Adli Tıp modül yazılımının en iyi şekilde idamesini sağlamak

 2. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak

 3. Taşradan bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak

 4. Adli Tıp modülü ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek,

 5. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak

 6. Adli Tıp modülünü ilgilendiren mevzuatı takip etmek

 7. Adli Tıp modülünü ilgilendiren mevzuat çalışmalarına katılmak

 8. Adli Tıp modülünü ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek,

 9. Adli Tıp modülünün güncellenmesi, hataların giderilmesi, geliştirilmesi ve yazılım yapılabilmesi için gerekli ön çalışma yaparak Hata Takip Sistemine giriş yapmak,

 10. Yazılım yapılırken nezaret etmek,

 11. Yazılımı tamamlanan uygulamaların kullanıcılara yansıtılmadan önce tüm testlerini yapmak

 12. Adli Tıp modülünü ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde uygun şekilde cevap vermek,

 13. Admin işlemlerini yönetmek,

 14. Taşradan gelen düzeltme taleplerini yardım masası olarak yerine getirmek,   veritabanı ile ilgili olan işlemleri yapmak,

 15. İstatistik talepleri doğrultusunda istatistik verilerinin oluşması için gerekli çalışmaları yapmak, akabinde istatistik şubeye bildirmek,


4-CBS Şefliğinin Görevleri:

 1. UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CBS uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.

 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak.

 3. Mevcut yazılımın en iyi şekilde idamesini sağlamak.

 4. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak.

 5. Mevcut yazılımda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak.

 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından önce, tüm testlerini yapmak.

 7. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri  yapmak.

 8. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak.

 9. İstatistik talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için  gerekli çalışmaları yapmak Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için proje  gereksinimlerini belirlemek.

 10. Admin işlemlerini takip etmek, hatalı durumları incelemek.

 11. CBS yazılımları ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde cevap vermek.

 12. CBS Yazılımlarını ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek.

 13. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak.

 14. CBS yazılımları ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek .

 15. Yazılımı tamamlanan uygulamaların testini yapmak.


5. İnfaz  şefliğinin Görevleri:

 1.  UYAP bünyesinde aktif olarak kullanılmakta olan CTE uygulamalarında yazılımların sorunsuz çalışmasını ve güncelliğini sağlamak.

 2. Veritabanı-Sunucu-Portal Yönetim Şefliğinden iletilen raporlar doğrultusunda yazılımda iyileştirmeler yapmak.

 3. Mevcut yazılımın en iyi şekilde idamesini sağlamak.

 4. Mevzuat değişikliğinden dolayı yazılımın güncellemesini sağlamak.

 5. Mevcut yazılımda bildirilen ve tespit edilen hataların giderilmesini sağlamak.

 6. Yazılım değişikliklerinin kullanıcılara yansıtılmasından  önce, tüm testlerini yapmak.

 7. Mevcut uygulamalarla ilgili kullanıcıdan gelen değişiklik taleplerini ve hata bildirimlerini inceleyip, uygun olması halinde yazılımda gerekli değişiklikleri  yapmak.

 8. Kurumlarla yapılan entegrasyonların UYAP kullanıcılarına yansıtılması için gerekli ekranları hazırlamak.

 9. İstatistik talepleri doğrultusunda ilk kez talep edilen istatistik verilerinin oluşması için  gerekli çalışmaları yapmak Yeni yapılacak projeler ile ilgili analizleri yapmak ve proje ekibinin oluşması için  proje gereksinimlerini belirlemek.

 10. Admin işlemlerini takip etmek, hatalı durumları incelemek.

 11. CTE yazılımları ile ilgili mailleri takip edip gerektiğinde cevap vermek.

 12. CTE Yazılımlarını ilgilendiren birim ve dış birim toplantılarına iştirak etmek.

 13. Geneli ilgilendiren konularda genel duyuru yapmak.

 14. CTE yazılımları ile ilgili taşra ve merkez birimleri ile yazışmaları takip etmek.

 15. Yazılımı tamamlanan uygulamaların testini yapmak.