ADLİ DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adli Destek Şube Müdürlüğü; Anayasanın 168. Maddesinde yer alan “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” Hükmünün yerine getirilmesi ayrıca tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinden mahkemelerine sevk işlemlerinde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması, çocukların yargı mercilerinde psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesi, suçun ve faillerinin doğru bir şekilde ortaya çıkarılması için tanıkların korkmadan ve etki altında kalmadan beyanda bulunabilmelerinin sağlanması, kimliği saklı tutulan tanıkların görüntü ve seslerini karıştırmak suretiyle savunmalarını yapma olanağı vermek, avukat ve vatandaşların adliye içerisinde yönlendirmesi, bilgilendirilmesi ve genel olarak karşılaşılan sorunların giderilmesi için gereken teknolojik ürünlerin temini ve idamesi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulmuştur.


A. Adli Destek Şube Müdürlüğünün Yapısı

Adli Destek Şube Müdürlüğünün yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirebilmesi için 3 (üç) adet şefliğe ihtiyaç duymakta olup;

1)Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Şefliği

2)Tanık Dinleme Şefliği

3)Adliye Bilgi Sistemleri (ABS) Şefliği

B.Adli Destek Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Görevleri

1) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Şefliği


Soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemece dinlenilmesine gerek görülen kişilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi kullanılarak dinlenilmesi, dinlenilen kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınması ve saklanmasını sağlamak,

 • Yargıdaki soruşturma ve kovuşturma aşamalarını hızlandırmak, yargıyı şeffaflaştırmak, yargı modernizasyonuna katkıda bulunmak,

 • Cezaevlerinden adliyelere yapılan mahkûm nakillerinde görevlendirilen personel sayısını en aza indirmek,

 • Bakanlık merkez birimleri, Adli Yargı Birimleri ve Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde kurulu olan SEGBİS ‘lerinin sorunsuz çalışması için gerekli desteğin sağlanması,

 •  Avrupa insan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına uygun olarak Ülkemizin Avrupa Birliğine Üyeliği sürecinde Bakanlığımızın faaliyet alanına giren ve AB üyeliğine engel olan bu projeyle ilgili olan unsurları en aza indirmek,

 • Bu projeye dâhil tanık koruma kanunun yükümlülükleri yerine getirerek yargıyı daha meşru zeminlere oturtmak,

 • Yabancı ülkelerden yapılacak olan tanık, sanık, şüpheli vb. kişilerin savunma veya beyanlarının alınması talepleri için gerekli olan altyapıyı ve güvenlik önlemlerini almak ve uluslararası SEGBİS konferans işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 • Yargıdaki iş yükünü hafifletmek ve Yargı Kurumlarının iş yoğunluğu azaltmak,

 • Halen kurulu bulunan SEGBİS idamesini sağlamak,

 • Yeni kurulumu yapılacak olan SEGBİS için piyasa araştırması yapmak,2) Tanık Dinleme Şefliği

 • 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu kapsamında dinlenen tanıkların ses ve görüntülerinin tanınmayacak hale getirilerek duruşma salonuna iletilmesi için gerekli teknik altyapıyı sağlamak,

 • Halen kurulu bulunan tanık dinleme sistemlerinin idamesini sağlamak,

 • Yeni tanık dinleme sistemleri için yeni teknolojiler araştırmak, piyasa araştırması yapmak.


3) Adliye Bilgi Sistemleri Şefliği

 • Adli Bilgilendirme Sisteminin ( ABS ) amacı, adliye hizmet binalarında avukat ve vatandaşlara kaliteli ve hızlı bilgilendrme hizmeti sağlamak, bu şekilde onların adliyelerde ihtiyaçları olan bilgilere daha kolay ve hızlı şekilde erişmelerini sağlamaktır.

 • Adli Bilgilendirme Sistemi ile duruşma salonları önlerine, kantin ve kafeteryalara, adliye giriş ve koridorlarına, avukat bekleme odalarına kurulacak olan ekranlar ile avukat ve vatandaşların bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

 • Adliye bilgilendirme sisteminin diğer bir amacı da Adliye girişlerine yönlendirme, bilgilendirme ekranları olarak tabir edilen KİOSK cihazlarını yönetmektir. Bu sistemle hedeflenen vatandaşların gideceği mahkemenin yönünü bulmak, nasıl dava açacağı ve açılan davanın harç miktar bilgilerini gibi bilgilere ulaşmaktır.